Căn biệt thự này mang phong cách minimalist đương đại nhằm tôn lên được kiến trúc đậm chất hiện đại nhưng cũng rất nghệ sĩ theo phong cách chủ nhân nó.

fb2185b6ac95a7fbce31e24c90e4697a Biệt thự hiện đại pha lẫn chất nghệ thuật

7be7cd79875247b802124e976eedb8b4 Biệt thự hiện đại pha lẫn chất nghệ thuật

79f4d1944dd2a96483505b9b0dd74ae6 Biệt thự hiện đại pha lẫn chất nghệ thuật

5884a09217216744e032cc33bbd76234 Biệt thự hiện đại pha lẫn chất nghệ thuật

0479163f5083808956aed73520c8c9ae Biệt thự hiện đại pha lẫn chất nghệ thuật

13802038e5322e987aacde2d503b6e98 Biệt thự hiện đại pha lẫn chất nghệ thuật

c8499de29db97e09115e0d7482431b37 Biệt thự hiện đại pha lẫn chất nghệ thuật

d4aed78a05a2908ba10156570e36d9d2 Biệt thự hiện đại pha lẫn chất nghệ thuật

ea9b65a48a4ace72f62ae5c663a687f7 Biệt thự hiện đại pha lẫn chất nghệ thuật

fa59b3da8f4f07386ec010519308cf9b Biệt thự hiện đại pha lẫn chất nghệ thuật

LEAVE A REPLY