Bí Quyết Nói Chuyện Khôn Ngoan Để Ai Cũng Yêu Quý Bạn | Huỳnh Duy Khương

Bí Quyết Nói Chuyện Khôn Ngoan Để Ai Cũng Yêu Quý Bạn

TIMECODE:
00:00 – Làm sao để nói chuyện khôn ngoan hơn?
01:00 – Bí quyết #1: Khiêm nhường để học hỏi
09:30 – Bí quyết #2: Get a foot in the door
16:13 – Bí quyết #3: Làm được nói được

#huynhduykhuong #leadership #giaotiep

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:
– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây
– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về Bí Quyết Nói Chuyện Khôn Ngoan Để Ai Cũng Yêu Quý Bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *