Bí Quyết Giao Tiếp Để Người Lớn Tuổi Hơn Yêu Quý Bạn Trong Công Việc | Leadership | Huỳnh Duy Khương

Đây là video nói về Bí Quyết Giao Tiếp Để Người Lớn Tuổi Hơn Yêu Quý Bạn Trong Công Việc.

Trong video này, anh sẽ chia sẻ về những sai lầm mọi người thường mắc phải khi giao tiếp với người lớn tuổi và làm sao để cải thiện một cách hiệu quả nhất cho công việc.

Timecode:
00:00 – Khó khăn thường gặp
01:10 – Con voi ở trong phòng
06:42 – Hãy hỏi ý kiến mọi người xung quanh
07:47 – Hãy phục người khác thông qua kết quả công việc
09:30 – Hầu hết mọi người đều muốn nổi bật và không nổi bật

#huynhduykhuong #giaotiep #nguoilontuoi

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:

– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây:

– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về Bí Quyết Giao Tiếp Để Người Lớn Tuổi Hơn Yêu Quý Bạn Trong Công Việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *