Bất ngờ với tôm nilon đặc biệt ở vùng Nam Bộ

0
243

Tôm nilon có tên khoa học là Melicertus latisulcatus. Loài tôm này sống ở độ sâu từ 2m – 90m hoặc sâu hơn, chất đáy bùn, cát. Ảnh: tepbac.Trên thế giới, tôm nilon phân bố ở Ấn Độ -Tây Thái Bình Dương: Đông và đông nam Châu Phi tới Nam Trung Quốc, qua Malaysia và Indonesia đến New Guinea, bắc Úc. Ảnh: staticflickr.Ở Việt Nam, tôm nilon phân bố chủ yếu ở Nam Bộ : sông Cửa lớn, Ông Trang, Bảy Háp, sông ông Đốc, Khánh Hội, Kim Qui, Xẻo Nhào, Hòn Chông và Hà Tiên. Ảnh: fish.Tôm nilon có cơ thể màu trắng hơi trong, điểm những chấm sắc tố xanh, đen, lục nhạt. Ảnh: newsapi.Chân đuôi của tôm nilon có màu lục nhạt, rìa chân đuôi viền những lông tơ màu đỏ tía. Ảnh: inaturalist.Ở rìa chân hàm và chân bụng của tôm nilon có sắc tố xanh, ở chân ngực có màu đỏ hồng. Ảnh: googleapis.Tôm nilon thường sống ở vùng cửa sông, vực nước cạn. Ảnh: marinethemes. Mời quý vị xem video: Bí mật loài tôm dưới đáy đại dương

Bat ngo voi tom nilon

Tôm nilon có tên khoa học là Melicertus latisulcatus. Loài tôm này sống ở độ sâu từ 2m – 90m hoặc sâu hơn, chất đáy bùn, cát. Ảnh: tepbac.

Bat ngo voi tom nilon

Trên thế giới, tôm nilon phân bố ở Ấn Độ -Tây Thái Bình Dương: Đông và đông nam Châu Phi tới Nam Trung Quốc, qua Malaysia và Indonesia đến New Guinea, bắc Úc. Ảnh: staticflickr.

Bat ngo voi tom nilon

Ở Việt Nam, tôm nilon phân bố chủ yếu ở Nam Bộ : sông Cửa lớn, Ông Trang, Bảy Háp, sông ông Đốc, Khánh Hội, Kim Qui, Xẻo Nhào, Hòn Chông và Hà Tiên. Ảnh: fish.

Bat ngo voi tom nilon

Tôm nilon có cơ thể màu trắng hơi trong, điểm những chấm sắc tố xanh, đen, lục nhạt. Ảnh: newsapi.

Bat ngo voi tom nilon

Chân đuôi của tôm nilon có màu lục nhạt, rìa chân đuôi viền những lông tơ màu đỏ tía. Ảnh: inaturalist.

Bat ngo voi tom nilon

Ở rìa chân hàm và chân bụng của tôm nilon có sắc tố xanh, ở chân ngực có màu đỏ hồng. Ảnh: googleapis.

Bat ngo voi tom nilon

Tôm nilon thường sống ở vùng cửa sông, vực nước cạn. Ảnh: marinethemes.

Mời quý vị xem video: Bí mật loài tôm dưới đáy đại dương