Bạn Có Hay Ngại Nhờ Vả Người Khác? Nếu có, Xem Ngay Video Này! | Huỳnh Duy Khương

Đây là video nói về ạn Có Hay Ngại Nhờ Vả Người Khác? Nếu có, Xem Ngay Video Này!

Trong video này, anh sẽ chia sẻ về những sai lầm mọi người thường mắc phải khi nhờ vả mà ngại và làm sao để khắc phục nó một cách hiệu quả nhất.

Timecode:
00:00 – Khó khăn khi nhờ vả người khác
01:21 – Câu chuyện nhờ vả của anh
03:33 – Nhờ cái gì thì trả lại cái đó

#huynhduykhuong #nhova #giaotiep

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:
– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây
– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về ạn Có Hay Ngại Nhờ Vả Người Khác? Nếu có, Xem Ngay Video Này! .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *