9 DẤU HIỆU cho thấy bạn đang MẮC HỘI CHỨNG BURN OUT chứ không phải STRESS | Huỳnh Duy Khương

Video chia sẻ về 9 DẤU HIỆU cho thấy bạn đang MẮC HỘI CHỨNG BURN OUT chứ không phải STRESS.

Timecode:
00:00 – Burn Out: Hội chứng “Cháy Sạch”
05:06 – Dấu hiệu chứng tỏ KHÔNG PHẢI BURN OUT
05:50 – Dấu hiệu #1: Làm việc nhiều nhưng kết quả chẳng bao nhiêu
06:19 – Dấu hiệu #2: Kết thúc công việc với một tiếng thở dài
06:54 – Dấu hiệu #3: Hay mang việc về nhà
07:45 – Dấu hiệu #4: Hay nhận thêm việc vô tội vạ
08:52 – Dấu hiệu #5: Bỏ lơ nhu cầu bản thân
09:14 – Dấu hiệu #6: Hay cáu gắt
10:36 – Dấu hiệu #7: Lờ đờ, uể oải
10:50 – Dấu hiệu #8: Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng
11:55 – Dấu hiệu #9: Bỏ mặc cả thế giới
15:44 – Bước #1: Thay chữ “Burn out” thành “Experience your limit”
17:22 – Bước #2: Viết xuống tất cả những suy nghĩ trong đầu
18:28 – Bước #3: Có cho mình NOT-TO-DO list
19:06 – Bước #4: Đánh dấu những việc mình biết cách làm hoặc có khả năng làm
21:17 – Bước #5: Ăn mừng
21:48 – Bước #6: Say “NO”
23:19 – Bước #7: Learning

#huynhduykhuong #burnout #metmoi

“► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:
– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây
– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về Video chia sẻ về 9 DẤU HIỆU cho thấy bạn đang MẮC HỘI CHỨNG BURN OUT chứ không phải STRESS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *