5 SAI LẦM khiến bạn luôn thấy phiền khi HỌC ONLINE ở nhà | Huỳnh Duy Khương

Video này chia sẻ về 5 SAI LẦM khiến bạn luôn thấy phiền khi HỌC ONLINE ở nhà .

Timecode:
00:00 – Giới thiệu
00:45 – Lý do học online thực sự hiệu quả
06:16 – Tip #1: Ăn uống đầy đủ
07:12 – Tip #2: Mặc đồng phục
09:34 – Tip #3: Chuẩn bị góc học tập riêng
12:13 – Tip #4: Tham gia trực tiếp
15:00 – Tip #5: Tóm tắt nội dung bài học

#huynhduykhuong #hoconline #stayhome

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:

– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây

– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về 5 SAI LẦM khiến bạn luôn thấy phiền khi HỌC ONLINE ở nhà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *