4 Niềm Tin Tiêu Cực Về PUBLIC SPEAKING | Huỳnh Duy Khương

4 Niềm Tin Tiêu Cực Về PUBLIC SPEAKING | Huỳnh Duy Khương

Timecode:
00:00 – Giới thiệu
00:38 – Sai lầm #1: Niềm tin tiêu cực về PUBLIC
02:19 – Sai lầm #2: Niềm tin sai lầm về NỘI DUNG
04:45 – Sai lầm #3: Niềm tin sai lầm về NGỮ ĐIỆU
06:04 – Sai lầm #4: Niềm tin liên quan đến NGÔN NGỮ CƠ THỂ

#huynhduykhuong #giaotiep #public speaking

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:
– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây
– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về 4 Niềm Tin Tiêu Cực Về PUBLIC SPEAKING.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *