Tốt nghiệp Đại học bằng trung bình thì phải làm sao để có thể đậu phỏng vấn? Câu trả lời là… Xem ngay video để biết nhé!

Timecode:
00:00 – Giới thiệu
02:00 – Hãy vui mừng khi nhận câu hỏi này
03:17 – Trường hợp #1: Bạn ưu tiên trải nghiệm thực tế hơn bằng đại học
06:28 – Trường hợp #2: Bạn chưa nỗ lực đủ nhiều với những vai trò xung quanh của cuộc sống
09:53 – Trường hợp #3: Bạn không có nỗ lực nào trong suốt thời gian vừa qua

#huynhduykhuong #phongvan #tuyendung

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:
– Khoá học High Influence Public Speaking: https://khoahoc.ayp.vn/psonline?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=hoc-luc-trung-binh
– Khoá học Underground Leader: https://khoahoc.ayp.vn/underground-leaderv3?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=hoc-luc-trung-binh
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life: https://ayp.vn/khoa-hoc-dinh-duong-energy-for-life-el/?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=hoc-luc-trung-binh

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây
– Workshop Public Speaking: https://workshop.ayp.vn/publicspeaking?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=hoc-luc-trung-binh
– Workshop Underground Leader: https://khoahoc.ayp.vn/workshop_ul?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=hoc-luc-trung-binh
Workshop dinh dưỡng Energy for Life: https://khoahoc.ayp.vn/energyforlife-workshop?utm_medium=HDK-YouTube&utm_source=HDK-Youtube-description&utm_campaign=hoc-luc-trung-binh

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về 3 Cách trả lời câu hỏi: “Học lực ĐH trung bình – Tại sao NTD phải chọn bạn?”


LEAVE A REPLY