Nếu bạn muốn tìm một môi trường “đủ khó tính” để có thể rèn luyện sự kỉ luật của bản thân thì có thể tham khảo về chương trình Underground Leader của anh nhé: https://khoahoc.ayp.vn/underground-leaderv3?utm_source=HDK-YouTube-description&utm_medium=ki-luat-ban-than&utm_campaign=ki-luat-ban-than

Timecode:
00:00 – Giới thiệu
07:40 – Điều #1: Kỉ luật là thành công
09:54 – Điều #2: Kỉ luật mang lại sự tiến bộ
11:55 – Điều #3: Kỉ luật mang lại sự tự do
16:14 – Tip #1: Under-promise và Over-deliver
17:52 – Tip #2: Tìm một môi trường thật khó tính

#huynhduykhuong #leadership #kiluat

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:

– Khoá học High Influence Public Speaking: https://khoahoc.ayp.vn/psonline?utm_source=HDK-YouTube-description&utm_medium=ki-luat-ban-than&utm_campaign=ki-luat-ban-than
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life: https://ayp.vn/khoa-hoc-dinh-duong-energy-for-life-el?utm_source=HDK-YouTube-description&utm_medium=ki-luat-ban-than&utm_campaign=ki-luat-ban-than

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí tại đây:

– Workshop Public Speaking: https://workshop.ayp.vn/publicspeaking?utm_source=HDK-YouTube-description&utm_medium=ki-luat-ban-than&utm_campaign=ki-luat-ban-than
– Workshop Underground Leader: https://khoahoc.ayp.vn/workshop_ul?utm_source=HDK-YouTube-description&utm_medium=4-buoc-day-som&utm_campaign=4-buoc-day-som
– Workshop Energy For Life: https://khoahoc.ayp.vn/energyforlife-workshop?utm_source=HDK-YouTube-description&utm_medium=ki-luat-ban-than&utm_campaign=ki-luat-ban-than

▶ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về 3 bí quyết để KỈ LUẬT BẢN THÂN (ít người biết)


LEAVE A REPLY