2 KIỂU ỨNG XỬ: Đừng Nên Làm Nếu Không Muốn Bị Đánh Giá Thấp | Huỳnh Duy Khương

Nếu bạn đang là quản lý cấp trung và muốn tìm hiểu chuyên sâu về cách để bản thân trở thành 1 nhân viên xuất sắc trong công việc thì có thể tham gia buổi Workshop miễn phí của anh tại đây:

TIMECODE:
00:00 – Giới thiệu: cách ứng xử khi bị đánh giá thấp lúc đi làm
01:16 – 2 sai lầm ứng xử thường thấy khi nhân viên bị đánh giá thấp
03:21 – Ví dụ tình huống
04:29 – Đừng khoe thành tích bằng lời nói, hãy khoe thành tích bằng hành động
07:52 – 2 quyền lợi khi bạn thể hiện đúng cách với sếp
09:23 – Giải pháp chuyên sâu giúp bạn gỡ rối vấn đề của mình

#huynhduykhuong #leadership #giaotiep

► Tìm Hiểu Workshop Training Miễn Phí Của Anh Tại Đây:
Workshop Public Speaking:
Workshop Underground Leader:
Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

Video này sẽ chia sẻ về 3 Kiểu ỨNG XỬ Thường Thấy Khi Bị Đánh Giá Thấp Lúc Đi Làm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *