1 Kiểu Giao Tiếp Cần Tránh Nếu Không Muốn Bị Ghét | Huỳnh Duy Khương

Trong cuộc họp công ty cuối năm, có 1 tình huống giữa bạn nhân viên và anh sếp giám đốc khiến anh rất nhớ. Bạn nhân viên này đã phạm một lỗi sai rất nghiêm trọng và ảnh hưởng vô cùng lớn đến kết quả của cuộc trao đổi đó. Trong video đợt này, anh sẽ chia sẻ và hướng dẫn lại bài học trong hôm nay.

#huynhduykhuong #leadership #nhiettinh

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:

– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây

– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
– Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về 1 Kiểu Giao Tiếp Cần Tránh Nếu Không Muốn Bị Ghét

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *