1 Bài Học Anh Ước Được Biết Trước Khi Làm Leader | Huỳnh Duy Khương

1 kỹ năng của quản lý cấp trung không thể không có. Đó là…. (xem ngay video để biết câu trả lời nhé)

TIMECODE:
00:00 – Giới thiệu: Kỹ năng đỡ cho nhân viên
01:08 – Anh đã từng khiến cho nhân sự mình nghỉ việc!
06:00 – Bước 1: Xin phép được nói lên ý kiến của mình
06:28 – Bước 2: Xác nhận lỗi sai của nhân viên
06:52 – Bước 3: Đưa vào thêm những yếu tố để đỡ cho nhân viên
09:59 – Mục tiêu của một 1 buổi review

#huynhduykhuong #leadership #giaotiep

► Tìm Hiểu Khoá Học Về Giao Tiếp và Lãnh Đạo tại đây:
– Khoá học High Influence Public Speaking:
– Khoá học Underground Leader:
– Khoá học Dinh dưỡng Energy For Life:

► Tìm Hiểu Hội Thảo Training Miễn Phí Tại đây
– Workshop Public Speaking:
– Workshop Underground Leader:
Workshop dinh dưỡng Energy for Life:

▶️ Liên hệ quảng cáo: huynhduykhuong@ayp.vn

Video này sẽ chia sẻ về Bài Học Anh Ước Được Biết Trước Khi Làm Leader.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *